ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 125 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ