กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<มิถุนายน 2562>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
140
วันนี้
1170
วานนี้
1561


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผู้ชม 17
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุข้าวโครงการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านใคร่นุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2562)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ (คันใหม่เก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 005 49 0003 โดยวิธีเพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุข้าวโครงการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย