ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพนธ์ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์อำนวยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ศุกร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 164 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพนธ์ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์อำนวยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ