ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 109 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ