ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต (PARA AC) บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 22 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต (PARA AC) บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ