ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทางหนองเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 21 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทางหนองเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ