ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางวัดป่าวังเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 90 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางวัดป่าวังเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ