ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากสี่แยกวัดเจริญผลด้านทิศตะวันออก ไปทางทิศใต้วัดเจริญผล

อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 21 ครั้ง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากสี่แยกวัดเจริญผลด้านทิศตะวันออก ไปทางทิศใต้วัดเจริญผล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ