ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนเส้นบ้าน อ.ชัชวาลย์ รัตน์พร บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (ไปทางกุดคำฮิง)

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 114 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนเส้นบ้าน อ.ชัชวาลย์ รัตน์พร บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (ไปทางกุดคำฮิง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ