สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<ธันวาคม 2561>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
93
วันนี้
1491
วานนี้
1959


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

- ฝ่ายพัฒนารายได้


     
 
 
     
นางสาวสุปราณี นามพุทธา
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนสาคร
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวนิภา พรหมจารีย์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชัชวาล ไชยงาม
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวบุญสอน จันทรโสภณ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุรัตน์ สุขขี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย