สายตรงนายกเทศมนตรี

<<ตุลาคม 2559>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
65
วันนี้
4131
วานนี้
4770


เริ่มนับ
     
“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง”                                            
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลหุ่นเรือไฟออกพรรษาท่าขอนยาง ประจำปี 2559
      ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 14 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 5 ฝีพาย 15 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 10 ฝีพาย สนามริมน้ำชี ...
แถลงข่าวขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลหุ่นเรือไฟออกพรรษาท่าขอนยาง ประจำปี 2559
      ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 14 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 5 ฝีพาย 15 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 10 ฝีพาย สนามริมน้ำชี ...
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
      จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลท่าขอนยางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงเรียน, ...
12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
      คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง
      คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าขอนยางร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง ...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ สนามกลางบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย ...
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันพ่อแห่งชาติ
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง โดยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าขอนยาง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ...

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลหุ่นเรือไฟออกพรรษาท่าขอนยาง ประจำปี 2559


ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 5 ฝีพาย
15 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 10 ฝีพาย
ณ สนามริมน้ำชี วัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
16 ตุลาคม 2559 ชมขบวนแห่หุ่นเรือไฟออก
 

แถลงข่าวขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลหุ่นเรือไฟออกพรรษาท่าขอนยาง ประจำปี 2559


ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 5 ฝีพาย
15 ตุลาคม 2559 ชมการข่งขันเรือประเพณี 10 ฝีพาย
ณ สนามริมน้ำชี วัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
16 ตุลาคม 2559 ชมขบวนแห่หุ่นเรือไฟออก
 

จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลท่าขอนยางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงเรียน, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลท่าขอนยางร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
 

12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 

การรับบริจาคโลหิต


ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำแผนการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559 โดยกำหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตอำเภอกันทรวิชัย สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่ หอประชุมอำเภอกันทรวิชัย ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.
 

กิจกรรม "ปั่น Unseen เปิดบ้านมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559"


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่น Unseen เปิดบ้านมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559" Unseen Mahasarakham International 2016...
ขยายเวลาการรับสมัคร...ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
แล้วมาปั่นกันเยอะๆนะคะ
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง


คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าขอนยางร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิต สนามกลางบ้านท่าขอนยาง หมุ่ที่ ๔ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ สนามกลางบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยเถียงนาครูน้อย บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยอุดมวัฒนคุณ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ทางไปโคกหนองไผ่ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหัวขัว หมูที่ 9
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ยกเลิกประกาศและประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี(พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2530-2562)
 

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปี พ.ศ.2558
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยางสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558
 

ขอความร่วมมือ


ประชาสัมพันธ์กวดขันและไม่สนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด


และค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้...
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ผลการคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน เป้นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ 3-5 ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน เป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ ๓-๕ ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมานี้
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอลคัดเลือกและหัวข้อที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
 
     
 
 
     
งานรับเสด็จ
ผู้ชม : 201    จำนวนภาพ : 0
อังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเฉลิมชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ผู้ชม : 256    จำนวนภาพ : 9
พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
ผู้ชม : 276    จำนวนภาพ : 0
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันผู้สูงอายุ
ผู้ชม : 283    จำนวนภาพ : 6
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเด็ก
ผู้ชม : 223    จำนวนภาพ : 0
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556
กระทู้ทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่

ที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
วันที่
1 ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค อบต. เทศบาล [โดย จุฑารัตน์ บัวสุข] 26 0 11 ส.ค. 2559
2 เทิดทูลสถาบัน [โดย ร้อย ปจว.๒] 44 0 14 ก.ค. 2559
3 ZhfzI8HRs0 [โดย Jetsin] 58 0 27 เม.ย. 2559
4 QvwYAOuS2m4 [โดย Kris] 4841 0 27 เม.ย. 2559
5 ทำถนน [โดย คนเซ็ง ทำถนน] 7143 0 10 ก.พ. 2559
6 ถนน ท่อระบายน้ำ [โดย คนจริง] 7218 0 24 ม.ค. 2559
7 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 7089 0 28 ต.ค. 2558
8 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 7094 0 28 ต.ค. 2558
9 Text.in.th [โดย text.in.th] 7013 0 9 ก.ย. 2558
10 แนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค [โดย สุนันธิณีย์] 7220 0 4 พ.ค. 2558
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย