สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<มกราคม 2560>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

จันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
63
วันนี้
1001
วานนี้
2767


เริ่มนับ
     
“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง”                                            
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ...
โครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดโครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ขุดลอกท่อ ...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอขอบพระคุณ ประธานในพิธีเปิด นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ...
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง ...
โครงการท่าขอนยางตำบลสะอาดใช้หลัก 3Rs ประชารัฐ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หอพัก ร่วมโครงการฯ ...
กฐินอำเภอ
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมงานกฐินอำเภอทอดถวาย ณ วัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงชัย ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ...
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญรสมวาร
      วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยพระส
 

โครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง

 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดโครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ขุดลอกท่อ เศษวัสดุ เศษดินในท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ทั้ง 2 เส้นทาง คือ 1.ถนนสายทางบ้านท่าขอนยาง-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ถนนทางหลวงหมายเลข
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอขอบพระคุณ ประธานในพิธีเปิด นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 และนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย อย่างสูงยิ่งขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่
 

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อาคารสำนักงาน (ชั้น 2)
 

โครงการท่าขอนยางตำบลสะอาดใช้หลัก 3Rs ประชารัฐ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หอพัก ร่วมโครงการฯ คัดแยกขยะเพื่อให้ชุมชนสะอาด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยุจังหวัดมหาสารคาม


ให้เฝ้าระวังเขื่อนอุบลรัตน์จะปรับเพิ่มการระบายน้ำโดยจะเริ่มระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีในห้วงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งแม่น้ำชี จึงขอให้เกษตรกรเร่งรักการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 255
 

การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


 

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
 

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


 

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยเถียงนาครูน้อย บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยอุดมวัฒนคุณ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ทางไปโคกหนองไผ่ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหัวขัว หมูที่ 9
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น
อำเภอกันทรวิชัย ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระรา
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 

บทความเทิดพระเกียรติฯ เรื่อง น้ำคือชีวิต โดย พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์


ด้วยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะอุทิศพระวรกายตรากตรำแสวงพระราชวโรกาส ทุกหนแห่งไม่เลือกเวลาสถานที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากแค้นให้พสกนิกรชาวอิสานด้วยพระอัจฉริยะภาพ เรื่องน้ำ ทำให้
 

การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2560


ด้วยใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 ของร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลท่าขอนยางสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังนั้นผู้ที่ทประสงค์ขอรับใบอนุญาตในปีต่อไป สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม 2559 ทั้งนี้เพื่ออำน
 

การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ


 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม


เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลท่าขอนยางและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม ผังเมืองชุมชนท่าขอนยาง-ขามเรียง เพื่อรับฟังคำชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากห
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


เรื่อง สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


เรื่อง โรคติดต่อที่กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย
 

ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป


ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 

แก้ไขคำผิดของประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ที่ มค 53201/1697 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ผลการคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
     
 
 
     
งานรับเสด็จ
ผู้ชม : 232    จำนวนภาพ : 0
อังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเฉลิมชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ผู้ชม : 284    จำนวนภาพ : 9
พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
ผู้ชม : 314    จำนวนภาพ : 0
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันผู้สูงอายุ
ผู้ชม : 317    จำนวนภาพ : 6
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเด็ก
ผู้ชม : 255    จำนวนภาพ : 0
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556
กระทู้ทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่

ที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
วันที่
1 ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค อบต. เทศบาล [โดย จุฑารัตน์ บัวสุข] 87 0 11 ส.ค. 2559
2 เทิดทูลสถาบัน [โดย ร้อย ปจว.๒] 92 0 14 ก.ค. 2559
3 ZhfzI8HRs0 [โดย Jetsin] 108 0 27 เม.ย. 2559
4 QvwYAOuS2m4 [โดย Kris] 7005 0 27 เม.ย. 2559
5 ทำถนน [โดย คนเซ็ง ทำถนน] 9211 0 10 ก.พ. 2559
6 ถนน ท่อระบายน้ำ [โดย คนจริง] 9473 0 24 ม.ค. 2559
7 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 9216 0 28 ต.ค. 2558
8 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 9209 0 28 ต.ค. 2558
9 Text.in.th [โดย text.in.th] 9068 0 9 ก.ย. 2558
10 แนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค [โดย สุนันธิณีย์] 9471 0 4 พ.ค. 2558
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย