สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<ธันวาคม 2559>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

อาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2559
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
55
วันนี้
1157
วานนี้
4187


เริ่มนับ
     
“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง”                                            
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง ...
โครงการท่าขอนยางตำบลสะอาดใช้หลัก 3Rs ประชารัฐ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หอพัก ร่วมโครงการฯ ...
กฐินอำเภอ
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมงานกฐินอำเภอทอดถวาย ณ วัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงชัย ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ...
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญรสมวาร
      วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
วันปิยมหาราช
      วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.คณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ...
พิธีลงนามถวายความอาลัย
      นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ...

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อาคารสำนักงาน (ชั้น 2)
 

โครงการท่าขอนยางตำบลสะอาดใช้หลัก 3Rs ประชารัฐ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หอพัก ร่วมโครงการฯ คัดแยกขยะเพื่อให้ชุมชนสะอาด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยุจังหวัดมหาสารคาม


ให้เฝ้าระวังเขื่อนอุบลรัตน์จะปรับเพิ่มการระบายน้ำโดยจะเริ่มระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีในห้วงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งแม่น้ำชี จึงขอให้เกษตรกรเร่งรักการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 255
 

การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


 

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
 

กฐินอำเภอ


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมงานกฐินอำเภอทอดถวาย ณ วัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงชัย ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนายศิริพันธ์
ขุ่มด้วง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธาน
 

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกลางบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญรสมวาร


วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยเถียงนาครูน้อย บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยอุดมวัฒนคุณ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ทางไปโคกหนองไผ่ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหัวขัว หมูที่ 9
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

บทความเทิดพระเกียรติฯ เรื่อง น้ำคือชีวิต โดย พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์

 
ด้วยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะอุทิศพระวรกายตรากตรำแสวงพระราชวโรกาส ทุกหนแห่งไม่เลือกเวลาสถานที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากแค้นให้พสกนิกรชาวอิสานด้วยพระอัจฉริยะภาพ เรื่องน้ำ ทำให้
 

การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2560

 
ด้วยใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 ของร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลท่าขอนยางสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังนั้นผู้ที่ทประสงค์ขอรับใบอนุญาตในปีต่อไป สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม 2559 ทั้งนี้เพื่ออำน
 

การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ


 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม


เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลท่าขอนยางและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม ผังเมืองชุมชนท่าขอนยาง-ขามเรียง เพื่อรับฟังคำชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากห
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


เรื่อง สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


เรื่อง โรคติดต่อที่กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ยกเลิกประกาศและประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี(พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2530-2562)
 

ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

 
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 

แก้ไขคำผิดของประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ที่ มค 53201/1697 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ผลการคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
     
 
 
     
งานรับเสด็จ
ผู้ชม : 218    จำนวนภาพ : 0
อังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเฉลิมชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ผู้ชม : 274    จำนวนภาพ : 9
พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
ผู้ชม : 299    จำนวนภาพ : 0
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันผู้สูงอายุ
ผู้ชม : 299    จำนวนภาพ : 6
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเด็ก
ผู้ชม : 241    จำนวนภาพ : 0
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556
กระทู้ทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่

ที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
วันที่
1 ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค อบต. เทศบาล [โดย จุฑารัตน์ บัวสุข] 52 0 11 ส.ค. 2559
2 เทิดทูลสถาบัน [โดย ร้อย ปจว.๒] 68 0 14 ก.ค. 2559
3 ZhfzI8HRs0 [โดย Jetsin] 86 0 27 เม.ย. 2559
4 QvwYAOuS2m4 [โดย Kris] 5980 0 27 เม.ย. 2559
5 ทำถนน [โดย คนเซ็ง ทำถนน] 8172 0 10 ก.พ. 2559
6 ถนน ท่อระบายน้ำ [โดย คนจริง] 8301 0 24 ม.ค. 2559
7 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 8131 0 28 ต.ค. 2558
8 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 8161 0 28 ต.ค. 2558
9 Text.in.th [โดย text.in.th] 8031 0 9 ก.ย. 2558
10 แนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค [โดย สุนันธิณีย์] 8327 0 4 พ.ค. 2558
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย