หน้าหลัก ข่าว ประกวดราคาจ้าง

คำค้นหา :

1/04/2563 ร่างประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ...

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 เริ่มจากถนนสายบ้านท่าขอนยาง-มมส. (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (...