ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 168 ครั้ง
<p>วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล จิตอาสา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประดับตกแต่งสถานที่ และทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม</p>

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล จิตอาสา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประดับตกแต่งสถานที่ และทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


ภาพกิจกรรม อื่นๆ