ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางวริษฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางวัลลี กอบการ พัฒนาการอำเภอ นางถนัดจิตร ประทาน ท้องถิ่นอำเภอกันทรวิชัย นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นท

อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 223 ครั้ง

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางวริษฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางวัลลี กอบการ พัฒนาการอำเภอ นางถนัดจิตร ประทาน ท้องถิ่นอำเภอกันทรวิชัย นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นท


ภาพกิจกรรม อื่นๆ