ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19

อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 221 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19


ภาพกิจกรรม อื่นๆ