ข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562)

จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 165 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ