ข่าว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ

อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 266 ครั้ง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ