ข่าว ประกวดราคาจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 117 ครั้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ