ข่าว ข่าวสารราชการ

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

ศุกร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 475 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจเกิดลูกเห็บตกในบางแห่ง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว

ข่าวสารราชการ อื่นๆ