ข่าว ข่าวสารราชการ

การขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจ และประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

จันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 59 ครั้ง

การขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจ และประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ข่าวสารราชการ อื่นๆ