Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
34
วันนี้
483
วานนี้
1946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


เรื่อง การกรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการว่าง
พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผู้ชม 73
ด้วยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล(พ.ศ.2561-2563) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 
เรื่อง การกรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการว่าง
พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ด้วยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล(พ.ศ.2561-2563) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่แนบมานี้...
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 
ประชาสัมพันธ์การับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารท้องถิ่นและสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น
อังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561
ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย