ข่าว งานกิจการสภา

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3

ศุกร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 408 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3