ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ไปทางบ้านหนองเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 114 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ไปทางบ้านหนองเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ