ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ซอยกุดน้ำใส เริ่มจากบ้าน อ.เพชรจู ปะมะเก ไปทางบ้านคุณประไพ จันทร์เปล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง

ศุกร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 28 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ซอยกุดน้ำใส เริ่มจากบ้าน อ.เพชรจู ปะมะเก ไปทางบ้านคุณประไพ จันทร์เปล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ