ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 22 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ