ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อฃ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ใคร่นุ่น-กุดครก ด้วยวิพะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พุธ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 102 ครั้ง

เรื่อฃ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ใคร่นุ่น-กุดครก ด้วยวิพะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ