ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 98 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ