ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (เส้นจากศาลเจ้าแม่สองนาง ไปทางชีหลง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 94 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (เส้นจากศาลเจ้าแม่สองนาง ไปทางชีหลง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อื่นๆ