ข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 จากสี่แยกร้านวิเศษนิยม ไปทางเขตรอยต่อตำบลท่าขอนยาง-ขามเรียง (หอพักเดอะเฮอริเทจ)

อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 131 ครั้ง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 จากสี่แยกร้านวิเศษนิยม ไปทางเขตรอยต่อตำบลท่าขอนยาง-ขามเรียง (หอพักเดอะเฮอริเทจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อื่นๆ